เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า

เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า

เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า

นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) วันที่ ๕ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมเขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 280 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-09 10:52:15