เข้าร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี"ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ"

เข้าร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี"ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ"

เข้าร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทยแสดงความจงรักภักดี "ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ" และพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี อ.เมือง ราชบุรี
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 348 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-09 08:40:21