ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ และ รองผู้อำนวยการ ชนัดดา
ทองประเสริฐ  
มาสู่โรงรียนราชโบริกานุเคราะห์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอประชุม 3 เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 384 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-09 08:38:03