ขอยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ แก้วจีน ย้ายเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ขอยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ แก้วจีน ย้ายเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ขอยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ แก้วจีน ย้ายเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 

ขอยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ แก้วจีน

ย้ายเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 537 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-05 08:40:14