ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙

ร้อยดวงใจ ผูกพัน วันเกษียณ ๕๙ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๕ ท่าน
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมสัตบงกช โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 362 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-04 12:28:55