งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙

งานมุทิตาจิตานุสรณ์ ปี ๒๕๕๙ จัดขึ้น ณ ลานขวัญบัว โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีครูเกษียณทั้งหมด 13 ท่าน และบุคลากร 2 ท่านรวมทั้งหมด 15 ท่าน เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 434 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-11-04 12:25:07