พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 

 เขียนโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 470 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-28 09:18:11