พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

       เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งการเลิกทาส และสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชของชาติเขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เปิดอ่าน 910 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-25 15:22:27