ถวายบังคมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

ถวายบังคมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

ถวายบังคมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้นำคณะครูเข้ารวมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี 
เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 682 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-24 12:17:17