การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดการอบรมเขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 422 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-24 11:54:27