การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้กับคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
 
         โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำยืนไว้อาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ไว้อาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 99 วินาที ก่อนเริ่มการอบรมเขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 393 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-24 11:50:43