กิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ของกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๓o มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี เขียนโดย โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน 1,875 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 12:36:56