โรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

     ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๙ นาฬิกา บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันกราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ เป็นผู้นำกล่าวคำไว้อาลัย

     หลังจากนั้นนายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ได้นำร้องเพลิงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ๙ นาที เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับประเทศไทยมากมายหลายอย่างจนทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้ โดยนับตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชย์ตลอดระยะเวลา ๗๐ปี ก็ทรงงาน เสด็จพระราชดำเนินไปทุกภาค ทุกที่ เพื่อคิดหาแนวทาง ผลิกแผนดินทองให้อุดมสมบูณ์ โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริของพระองค์ ที่ทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีอย่างทั่วหน้าเขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เปิดอ่าน 10,126 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-20 12:57:51