คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเดินทางส่งท่านรองสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเดินทางส่งท่านรองสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเดินทางส่งท่านรองสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเดินทางส่งท่านรองสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 602 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-19 08:56:57