คณะศึกษาดูงานอาเซียนศึกษาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จากโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

คณะศึกษาดูงานอาเซียนศึกษาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จากโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

คณะศึกษาดูงานอาเซียนศึกษาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จากโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานอาเซียนศึกษาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจากโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา จังหวัดมุกดาหาร




เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 541 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-07 11:29:54