งานเกษียณ "มุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์"

งานเกษียณ "มุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์"

งานเกษียณ

งานเกษียณ "มุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์"

ครูวัฒนา สังข์ศิรินทร์,

ครูรัตนา เศรษฐธรรม

และครูทิพวัลย์ พันธุ์เจริญ
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 591 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-04 16:41:15