โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ พระบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 29-30 กันยายน 2559 ม.4-6 โรงเรียนหนองโพวิทยา อ.โพธาราม ราชบุรี

อบรม ณ วัดหนองโพ จ.ราชบุรีเขียนโดย โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 365 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-02 09:47:53