มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 กันยายน 2559 
คณะผู้บริหาร-ครูโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้จัดพิธีมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ได้แก่ ครูวัฒนา สังข์ศิรินทร์ ครูรัตนา เศรษฐธรรม และครูทิพย์วัลย์ พันธุ์เจริญ
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 462 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-30 14:00:30