การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 28 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 มีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นำโดย นางนวลจันทร์  ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และคณะกรรมการประเมิน จากสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี และได้รับการต้อนรับจาก นางขวัญใจ โพธิ์ทองนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมและคณะครูทุกท่านเขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 1,512 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-28 13:31:30