กิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบกระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผศ.ดร.มณฑา  จำปาเหลืองดร.ปราโมทย์ ตงฉิน, อ.เกรียงไกร  จริยะปัญญา ,ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์ ,ผอ.ดวงสมร  บาตรโพธิ์  ,ดร.ศศกร  ไชยคำหาญ โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิด และมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 571 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-20 14:03:20