นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ มอบโล่เกียรติคุณแก่นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีและมอบโล่เกียรติคุณแก่นายปรีชา ใคร่ครวญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี

นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ มอบโล่เกียรติคุณแก่นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีและมอบโล่เกียรติคุณแก่นายปรีชา ใคร่ครวญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี

นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ มอบโล่เกียรติคุณแก่นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีและมอบโล่เกียรติคุณแก่นายปรีชา ใคร่ครวญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี

นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ มอบโล่เกียรติคุณแก่นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ดีเด่น วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การสร้างค่านิยม12ประการด้านการบริหารและมอบโล่เกียรติคุณแก่นายปรีชา ใคร่ครวญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ดีเด่น วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การสร้างค่านิยม12ประการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 ณโรงเรียนกาญจนุเคราะห์ จ.กาญจนบุรีเขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 1,974 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-20 11:08:51