ร.ร.หนองเรือวิทยาศึกษาดูงานโรงเรียน

ร.ร.หนองเรือวิทยาศึกษาดูงานโรงเรียน

ร.ร.หนองเรือวิทยาศึกษาดูงานโรงเรียน

เมื่อว้นที่ 12 กันยายน 2559 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ได้มาศึกษาดูงานด้านต่างๆของโรงเรียน
ดูภาพกิจกรรม
เขียนโดย โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน 1,401 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-13 15:25:47