พิธีลงนามในสัตยาบัน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559"
พิธีลงนามในสัตยาบัน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559"
พิธีลงนามในสัตยาบัน

เมื่อวันที่  11 กันยายน 2559 ทางจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ และงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559"  ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ดูภาพกิจกรรม
เขียนโดย โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน 200 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-13 14:27:30