โครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย

โครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย

โครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการวันรุ่น คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยได้รับการอบรมจากวิทยากร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย , สำนักงานสาธารณสุข อำเภอด่านมะขามเตี้ย และวิทยากรนัทนาการจากตำรวจตระเวณชายเดน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนนักเรียนในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้ารับการอบรม
เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 400 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-06 14:42:51