งานสมัชชา คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

งานสมัชชา คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

งานสมัชชา คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

นายวรากุล หงษ์เทียบผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาได้นำคุณครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน -วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีเขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 277 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-05 06:47:55