ทัศนศึกษาเมืองทองธานีงานวันวิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษาเมืองทองธานีงานวันวิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษาเมืองทองธานีงานวันวิทยาศาสตร์

19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โดยพานักเรียนทั้งโรงเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

ที่ ณ เมืองทองธานีเขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 521 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-30 14:46:44