กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยได้จัดฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ฐาน 
และตอบคำถามชิงรางวัลเขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 326 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-30 14:33:05