ค่ายพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์

ค่ายพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์

ค่ายพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ 

ระหว่างวันที่ 27- 28 สิงหาคม 2559
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 390 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-29 15:28:17