โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน  ศึกษาดูงานหมวดสุขศึกษาพลศึกษาและหมวดศิลปะ โดยมีรองผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาและศิลปะ ณ ห้อง 328 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เขียนโดย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 369 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-29 15:02:13