กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดงานถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในงานวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 419 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-25 09:54:52