กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2559เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 752 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-25 09:52:45