กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดงานวันไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2559เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 1,325 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-25 09:43:44