ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 176 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-25 09:30:09