ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 322 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-25 09:30:09