วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีสำคัญวันหนึ่งที่แสดงออกถึงความรัก และเคารพของนักเรียนมีต่อครู ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นอีกครั้งประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 1,040 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-15 13:07:21