การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559

การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559

การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559

การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Best Practice ประจำปี ๒๕๕๙  ตามสภาพจริง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 396 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-24 18:53:30