โครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และค่านิยม 12 ประการ

โครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และค่านิยม 12 ประการ

โครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และค่านิยม 12 ประการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และค่านิยม 12 ประการ

 

 

 
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 552 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-24 16:33:47