พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีได้มอบรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 404 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-23 11:43:16