พิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

พิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

พิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

พิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระบรมราชินีนาถ โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ เป็นประธานในพิธีเปิด
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 418 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-19 17:57:14