กิจกรรมสานสัมพันธ์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง แผนการเรียนฝรั่งเศส

กิจกรรมสานสัมพันธ์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง แผนการเรียนฝรั่งเศส

กิจกรรมสานสัมพันธ์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง แผนการเรียนฝรั่งเศส

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส ) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง แผนการเรียนฝรั่งเศสขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ภายในกิจกรรมมีการแนะแนวให้ความรู้จากรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้ว  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย 
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 777 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-14 16:41:33