กิจกรรมกีฬาสีภายในวิสุทธรังษีเกมส์ 2016

กิจกรรมกีฬาสีภายในวิสุทธรังษีเกมส์ 2016

กิจกรรมกีฬาสีภายในวิสุทธรังษีเกมส์ 2016

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า "วิสุทธรังษีเกมส์ 2016"เขียนโดย โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน 1,787 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-15 08:00:38