กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม วันชาติฝรังเศส ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยมี นายจรัญ   สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน แผนการเรียนฝรั่งเศส การตอบคำถามชิงรางวัล และมีการจัดบอร์ดแสดงความรู้เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 944 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-14 16:37:07