พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายณัฐพล คุ้มกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายณัฐพล คุ้มกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายณัฐพล คุ้มกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายณัฐพล คุ้มกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เนื่องจากได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยสามารถเก็บโทรศัพท์มือถือแล้วนำส่งคือให้กับเจ้าของ
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 464 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-11 14:56:54