กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรม ประกอบด้วย

คณะครูร่วมแต่งกายชุดตัวละครในวรรณคดีและชุดผ้าไทย

การแข่งขันประกวดร้องเพลง

การแข่งขันทักษะวิชาการ

และการแสดงจากนักเรียนและคณะทีมงานรับเชิญ
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 398 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-09 16:18:18