คณะครูและนักเรียนร่วมรณรงค์ใช้สิทธิ์ลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

คณะครูและนักเรียนร่วมรณรงค์ใช้สิทธิ์ลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

คณะครูและนักเรียนร่วมรณรงค์ใช้สิทธิ์ลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์ลงประชามติแก่ชุมชนห้วยกระบอกและผู้ปกครองนักเรียน
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 502 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-09 15:47:30