อบรมโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6

อบรมโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6

อบรมโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ร่วมกันจัดอบรมการทำโครงงานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 397 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-09 15:39:18