นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมโครงการ S.T.E.M.C.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมโครงการ S.T.E.M.C.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมโครงการ S.T.E.M.C.

นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ได้ร่วมกันจัดอบรมโครงการ S.T.E.M.C. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 427 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-09 15:28:37