กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4สิงหาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ณ ชุมชนอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 กันอย่างพร้อมเพียง
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 523 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-04 23:48:10