นำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดหนองโพ
นำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดหนองโพ
นำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดหนองโพ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนหนองโพวิทยา นำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดหนองโพ 
เขียนโดย โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 286 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-04 13:53:25