กิจกรรม Big Day ดอกไม่ 65 ล้าน บานสะพรั่ง การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

กิจกรรม Big Day ดอกไม่ 65 ล้าน บานสะพรั่ง การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

กิจกรรม Big Day ดอกไม่ 65 ล้าน บานสะพรั่ง การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วม กิจกรรม Big Day ดอกไม่ 65 ล้าน บานสะพรั่ง จังหวัดกาญจนบุรี 7 สิงหาคม ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม ณ ถนนปากแพรก

 
 เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 407 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-04 12:13:27