พิธีอัญเชิญรางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนรางวัลพระราชทาน

พิธีอัญเชิญรางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนรางวัลพระราชทาน

พิธีอัญเชิญรางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ นำโดย นายสุรินทร์ สำลี  ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีอัญเชิญรางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธมศึกษาตอนต้น นางสาวรัฐนันท์ รอดเมื่อ และรางวัลชมเชยนางสาวอมรรัตน์ สุธิกุล
 
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่  www.dtk.ac.thเขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 620 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-04 09:17:08